інформувати киян в газетах м. киева Хрещатик та Вечірній київ про право всіх мешканців будинку, микрорайону створювати Домові комітети(ДК) згідно З У Про органи самоорганізації населення" .

публікація залишилось 59 днів
 

Автор петиції:

0 10000
Зібрано 16 підписів залишилось 9984 підписів

Опубликувати в газетах м. киева Хрещатик та Вечірній київ про право всіх мешканців будинку, микрорайону створювати Домові комітети(ДК) згідно З А К О Н У К Р А Ї Н И Про органи самоорганізації населення ” ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст. 254 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716 } опубликувати щразок положення Домкомів, повідомити киян про адресу(департаменту) відділу Київради ,який здійснюе легалізацію та реєстрацію ДК. Опубликувати зразок положення ДК. Розгорнути в СМІ основні положення утворення та права ,Домкомів роз'яснити в публікаціях газет про обов’язок місцевих рад сприяти роботі Домкомів: ст.14 ЗУ Про органи самоорганізаціі
6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
Стаття 17. Матеріальна основа діяльності органу самоорганізації населення
Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації
населення є майно, передане йому радою в оперативне управління.
Орган самоорганізації населення для виконання своїх
повноважень користується майном згідно з його призначенням.Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення обирається зборами
(конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального,
рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які
на законних підставах проживають на відповідній території. Право
голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення
вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано
судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації
населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем
проживання.
2. Організація проведення зборів (конференції) жителів за
місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет
сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її
створення) ради. Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації
населення
1. Органу самоорганізації населення у межах території його
діяльності під час його утворення можуть надаватися такі
повноваження:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку,
вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій
раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади; И т.д. тобто законодавство дозволяе створювати таки ДК навіть з мешканців одного булинку паралельно с Жеками, ЖБК, ОСМД
Стаття 15. Делеговані повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її
створення) рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень
орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому
додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших
ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює
контроль за їх виконанням.

Стаття 21. Правовий статус членів органу самоорганізації населення
1. Члени органу самоорганізації населення виконують свої
обов'язки на громадських засадах.
2. За рішенням зборів (конференції) жителів за місцем
проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в
ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів,
переданих органу самоорганізації населення.

повний текст петиції

Підписати петицію

Підтримуючи дану петицію, я надаю згоду Київській міській раді на обробку моїх персональних даних для ідентифікації користувачів сервісу електронних петицій (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про звернення громадян»)

Петицію підписали