Заборонити будівництво сміттєпереробних заводів на території міста Києва та поблизу

публікація Недостатньо підписів 
 

Автор петиції:

0 10000
Зібрано 118 підписів залишилось 9882 підписів

Відповідно до пунктів 187-189 розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, що затверджена рішенням Київської міської ради № 553/1557 від 12.12.2016 р., заплановано будівництво з липня 2018 року по травень 2019 року трьох сміттєпереробних заводів: на полігоні ТПВ №5 (с. Підгірці); на вул. Колекторній, 44 (біля функціонуючого сміттєспалюючого заводу Енергія за адресою: Дарницький р-н., вул. Колекторна, 46) та на Пирогівському шляху, 94-А (Голосіївський р-н.). Всі перелічені ділянки не можна використовувати для будівництва сміттєпереробних заводів, оскільки вони знаходяться в надмірній близькості до місця проживання людей, а також заводи будуть розташовані на територіях, які вичерпали вже свої ресурси в даному напрямку діяльності і повинні бути негайно рекультивовані згідно ст. 166 Земельного кодексу України.
Мешканці прилеглих територій вже не один рік потерпають від негативного впливу на їх здоров’я та життя від функціонування полігонів ТПВ №5 та №6, а також від діяльності філії заводу “Енергія “КИЇВЕНЕРГО”, що забруднюють повітря, грунти та грунтові води, що призводить до кардинального підвищення онкологічної захворюваності. Вони одноголосно виступають проти будівництва таких заводів.
Відповідно до ст. 50 КУ кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
Відповідно до ст. 27 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами) (далі по тексту - КУ) кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Відповідно до ст. 49 КУ кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
Відповідно до ст. 9. Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264-XII (зі змінами) кожний громадянин України має право на:
а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;
б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;
в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи.
Враховуючи все вище викладене вимагаю:
1. Зобов’язати провести з мешканцями прилеглих територій, на яких планується будівництво сміттєпереробних заводів, громадські слухання, по результатам яких прийняти рішення про доцільність будівництва вищевказаних об’єктів.
2. Зобов’язати відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування провести ретельне комплексне екологічне дослідження функціонування всіх полігонів ТПВ, на які вивозиться сміття з міста Києва, та філії заводу “Енергія “КИЇВЕНЕРГО”.
3. Зобов’язати відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, заборонивши будівництво вказаних об’єктів на території міста Києва, а також спільно розробити та впровадити комплекс заходів з вирішення проблеми вивозу, безпечного зберігання та утилізації сміття від життєдіяльності міста Києва.

повний текст петиції

Петицію підписали