Зняти з розгляду та відхилити в цілому проект «Детального плану території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1»». НЕ допущення порушень норм законодавства України і чинного Генплану м.Києва

публікація Недостатньо підписів 
 

Автор петиції:

0 10000
Зібрано 1466 підписів залишилось 8534 підписів

Ми, мешканці Святошинського району та всі члени громади міста Києва небайдужі до його долі, вимагаємо від Київської міської державної адміністрації негайно зняти з розгляду проект «Детального плану території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринська, залізниця у Святошинському районі м. Києва», запропонованого Департаментом містобудування та архітектури КМДА!
Прямим порушенням норм чинного законодавства України, є не відповідність проекту ДПТ «Борщагівський-1» чинному Генеральному плану м. Києва.

Частиною 1 статті 11 Закону «Про будівельні норми» визначено, що застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення. Відповідно ж до пункту 2 статті 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування забудови та іншого використання території населеного пункту. Згідно з частиною першою статті 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Частиною 2 цієї ж статті визначено, що генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Статтею 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачено, що детальний план території уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Саме уточнення генерального плану, як одне з завдань детального плану території, визначено й у ДБН Б 1.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території", пунктом 4.1. якого встановлено, що "детальний план розробляється з метою уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту тощо".

Київська міська рада, як орган місцевого самоврядування і як суб’єкт містобудування, в силу положень частини 2 статті 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зобов’язана, в обов’язковому порядку виконувати вимоги затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні, адже частиною 1 статті 8 цього ж Закону визначено, що планування територій здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівнях відповідними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а частина 3 цієї статті передбачає, що рішення з питань планування та забудови територій приймаються сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, районними, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах визначених законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації.

Такою містобудівною документацією, яка є чинною і тому обов’язковою до врахування міською радою, є Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений Рішенням КМР від 28 березня 2002 року N 370/1804 (далі – Генеральний план м. Києва до 2020 року).

20.05.2014 року, Мінрегіон своїм листом № 7/14-5983 надав дозвіл (не маючи між тим таких повноважень) Департаменту містобудування та архітектури КМДА (Київмістобудування) порушувати діюче законодавство України та розробляти зазначений вище ДПТ у відповідності до Проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року (далі – Проект Генерального плану до 2025 р.).

У самому проекті ДПТ «Борщагівський-1» неодноразово наголошується, що його розроблено відповідно до положень саме проекту Генерального плану до 2025 р, що відповідно є основним порушенням та суперечить діючим законодавчим нормам України.

Окремо требо зауважити, що після розроблення проекту ДПТ «Борщагівський-1», 05.03.2015 року листом №2024/0/000/27-15, Київмістобудування звернулось до Мінрегіону з запитом щодо можливості затвердження ДПТ розроблених відповідно до Проекту Генерального плану до 2025 року. Мінрегіон у відповідь листом №7/14-3234 від 26.03.2015 р. зазначив, що оскільки мова йде про містобудівну документацію, яка орієнтована на перспективні проекти рішення Генплану, що розробляється, і по окремим аспектам не узгоджується з положеннями діючого Генплану, її затвердження можливе лише з набуттям чинності нового Генплану м. Києва.

ОТЖЕ, розроблений проект ДПТ «Борщагівський-1» не відповідає чинному Генплану м. Києва, розроблений з урахуванням та на підставі (як зазначає розробник) Проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року, а тому не може розглядатись за затверджуватись до набуття чинності нового Генплану м. Києва.

Що стосується окремих положень самого проекту ДПТ «Борщагівський-1», то його розроблено без урахування потреб міської громади, з порушенням будівельних норм та обмежень.
Проект ДПТ «Борщагівський-1» передбачає підвищення щільності населення до 590 осіб/га (максимальне нормативне значення, згідно ДБН 36-92**, без відповідного обґрунтування, не може перевищувати 450 осіб/га );
Проектом ДПТ «Борщагівський-1» не передбачено будівництво жодного лікувального закладу зі стаціонарними відділеннями (порушення ДБН 360-92**) для нових 19,11 тисяч мешканців;
Проектом ДПТ «Борщагівський-1» не передбачено жодного стадіону, басейну, спортивного комплексу загального користування (порушення ДБН 360-92**);
Проектом ДПТ «Борщагівський-1» не передбачено будівництво підземних пішохідних переходів через магістральні вулиці.
Для перспективного населення в межах проекту ДПТ «Борщагівський-1», що має становити 21 404 особи, площа озеленення загального користування складає 42.8 га. В матеріалах ДПТ (Том 1, стор. 79-82) розробники пішли на звичайну фальсифікацію як самих діючих нормативів, так і інформації щодо наявності резервних зелених насаджень у межах радіуса обслуговування, а саме: визначено нормативну площу в розмірі 6 м2 на одну особу замість 20 м2 (хоча у проекті Генплану Києва до 2025 року, КО «Інститут генерального плану м. Києва» зазначає як нормативну потребу саме 20 м2), а потребу повинен задовольнити парк «Совки», яким раніше вже також було зазначено у проекті ДПТ «Святошин 1» та який не здатен забезпечити потреби вже існуючого населення району. Закладені у ДПТ створення в межах проектування 3.1 га зеленої зони, забезпечить лише 7.2 % від нормативної потреби.

Оскільки проект ДПТ «Борщагівський-1» не відповідає чинному Генеральному плану розвитку м. Києва, розроблено з численними порушеннями норм чинного законодавства України та будівельних норм, його розгляд, затвердження та прийняття суперечитимуть інтересам громади Святошинського району та інтересам мешканців міста Києва, порушуватиме норми чинного законодавства України,

ВИМОГАЄМО від Київської міської державної адміністрації:
- негайно зняти проект ДПТ «Борщагівський-1» з розгляду та відхилити його як такий, що суперечить чинному Генеральному плану м. Києва;
- прийняти міри щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, причетних до порушень законодавчих норм при розробці, погодженні та затвердженні проекту ДПТ «Борщагівський-1» в супереч нормам діючого законодавства України.

(разом з Назвою петиції - 8035 символів)

повний текст петиції

Петицію підписали