ДИТЯЧІ САДОЧКИ, ПОБУДОВАНІ ЗА КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, ПОВЕРНУТИ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА

публікація Недостатньо підписів 
 

Автор петиції:

0 10000
Зібрано 752 підписів залишилось 9248 підписів

1. ДИТЯЧІ САДОЧКИ, ПОБУДОВАНІ ЗА КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, ПОВЕРНУТИ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА ТА ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА ПОБУДОВІ НА МІСЦЕВОСТІ.

1. Дитячий садочок -- це світ, в якому малеча живе у найважливіший період свого розвитку. І від цього залежить не тільки її майбутнє, але й майбутнє всієї країни. Саме тому, соціальні ініціативи мають назву : «Діти -- майбутнє України». Надати кожній дитині можливість розвинути свої творчі здібності, охопити якомога більше дітей позашкільною освітою, це один із найважливіших напрямків реалізації ініціативи.

3. Суть петиції :
Недостатня кількість дитячих садочків комунальної власності є наслідками негативних факторів, а саме :
-- в сім’ї один із подружжя не може влаштуватися на роботу залишаючись за доглядом дитини,
-- відсутність можливості влаштувати дитину за місцем проживання,
-- відсутність фінансових можливостей у молодих сім’ях сплачувати непомірні ціни за послуги у дитячих садочках, які надаються у комерційних цілях, чим систематично порушуються : Закон України «Про дошкільну освіту» та не виконання норми прямої дії, статті 53 Конституції України.


4. Пропозиція :
Прийняти рішення Київради « Програма « Про повернення у 2017-2018-2019 роках до комунальної власності територіальної громади міста Києва ВСІХ дитячих садочків, які побудовані за цільовим призначенням та функціональною діяльністю при їх проектуванні на місцевості, які побудовані за кошти місцевого бюджету міста Києва та які використовуються не за цільовим призначенням та в комерційних цілях», чим будуть виконані :

5. Очікувальний результат :
Буде реальна можливість молодим сім’ям :
- влаштувати діточок до дитячих садочків розміщених за місцем їх проживання;
- отримувати послуги на безоплатній основі, або за помірними благодійними внескам; - виконання норми прямої дії, статті 53 Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту».
- значно скоротяться черги на влаштування діточок до дитячих садочків; - буде реальна можливість подружжям влаштуватися на роботу за фахом;
- значно покращиться їхній сімейний бюджет;
- значно покращиться дошкільне та патріотичне виховання майбутнього родин та України ---- дітей.


1. Стаття 140 Конституції України ----- Первинним суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада, як певна самоорганізація громадян, об’єднаних за територіальною ознакою з метою задоволення в межах закону своїх колективних потреб і запитів та захисту своїх законних прав та інтересів;
3. Ч.3 ст.53 Конституції України ----- Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах, розвиток дошкільної освіти.
2. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування,
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.
4. Ч.7 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ----- Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування об’єктами права комунальної власності ----- не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
5. Ч.8 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ----- Право комунальної власності територіальних громад захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб’єктам права без згоди безпосередньо територіальної громади, або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків передбачених законом.
6. Абз.14 ч.1 ст.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ---- Право комунальної власності право територіальної громади : володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування.

повний текст петиції

Петицію підписали